มิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวแนวใหม่ “เมืองศรีชัยยะปุระ ตามรอยอารยวิถีกาญจน์”

Spread the love

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ร่วมกับ บริษัท ศรีชัยยะปุระ จำกัด สภาวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี และสมาคมการค้าอาหารจังหวัดกาญจนบุรี เปิด “มิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวแนวใหม่ เมืองศรีชัยยะปุระ” เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้านของคนในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอก

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่เมืองศรีชัยยะปุระ หมู่ 4 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นายจักรกฤช มหากิจวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ร่วมกับนางจิตติมาพร นิลมัย กรรมการบริษัท ศรีชัยยะปุระ จำกัด

ดร.ธีรชัย ชุติมันต์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี และนายขวัญชัย หาญสมัย นายกสมาคมการค้าอาหารจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตามรอยอารยวิถีกาญจน์  “ศรีชัยยะปุระ”

นายจักรกฤช มหากิจวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน เผยว่า นับว่าเป็นโอกาสที่ดีในการส่งเสริมพื้นที่นี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรม “อารยวิถีกาญจน์” โครงการนี้จะเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและพื้นที่ในการนำภูมิปัญญา  และอารยวิถีกาญจนบุรี

ในมิติของการดูแลสุขภาพและการท่องเที่ยว  ผ่านพื้นภูมิประวัติศาสตร์   การแพทย์แผนไทย  อาหาร  และการแสดงวัฒนธรรม ซึ่งจะสอดคล้องกับมิติใหม่ของในสังคมโลก ทั้งทางด้านชื่อเสียงที่พื้นที่ตำบลแก่งเสี้ยนจะเป็นที่รู้จักของผู้คนมากขึ้น   มีคนเข้ามาในพื้นที่นี้มากขึ้น   ความเจริญทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแก่คนพื้นที่ก็จะได้รับอานิสงส์ตามมาในอนาคต

ด้านนางจิตติมาพร นิลมัย กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ กล่าวว่า สำหรับ “เมืองศรีชัยยะปุระ” เป้าหมายของการทำธุรกิจของบริษัท ศรีชัยยะปุระ จำกัด มีแนวคิดจากช่วงการระบาดของโรคโควิด19 ในฐานะคณะทำงานภาคองค์กรเอกชนจังหวัดได้ร่วมบรรเทาอาการผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม ด้วยสมุนไพรไทย

ทำให้ผู้ป่วยบรรเทาอาการ จึงสนใจศาสตร์ด้านแผนไทย และได้ศึกษาต่อยอด จนได้รับการแต่งตั้งเป็นโรงเรียนพัฒนาสุขภาพและความงาม ระดับสาขาภาคตะวันตก และได้ต่อยอดแนวคิดเพื่อพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว บนเนื้อที่ 5 ไร่ ที่หมู่ 4 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

และให้บริการด้านศาสตร์แผนไทยและตะวันตก โดยแบ่งเป็นโซนการท่องเที่ยวออกเป็นสวนหน้าเมืองจัดเป็นจุดพักผ่อนเก็บภาพในบรรยากาศสวนต้นไม้และน้ำตก สวนรุกขสมุนไพรเป็นจุดเรียนรู้เรื่องสมุนไพรไทย และยาไทย อโรคยศาลามุมฟื้นฟูสุขภาพกายและใจด้วยศาสตร์แผนไทย

ดูแลสุขภาพและความงาม ด้วยศาสตร์ทางเลือกผสมผสานตะวันออกและตะวันตก ส่วนห้องเครื่อง อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นถิ่นกาญจนบุรีและตลาดโบราณ การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน (ทุกวันเสาร์ ) เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-20.00น.

นางจิตติมาพร กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดกาญจนบุรีในอดีต มีชื่อเรียก “ศรีชัยยะสิงหปุระ”ตามประวัติศาสตร์สมัยพุทธศตวรรษที่ 16-18 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ค้นพบคือปราสาทเมืองสิงห์ ซึ่งมีรูปแบบศิลปะแบบขอม ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7   “ ศรีชัยยะปุระ “ในความหมาย เป็นเมืองแห่งชัยชนะ เป้าหมายของการเปิดสถานที่แห่งนี้เพื่อเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตามรอยอารยวิถีกาญจนบุรี

นอกจากจะเป็นมิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวแนวใหม่เชิงสุขภาพ ตามรอยอารยวิถีกาญจน์ “เมืองศรีชัยยะปุระ” ได้นำจุดเด่นทางท่องเที่ยว จุดเช็คอินท์แนวไทยขอม ศาสตร์ดูแลสุขภาพแผนไทย อาหารพื้นบ้านกาญจนบุรี เชื่อมโยงสถานที่สำคัญ

ทางประวัติศาสตร์กาญจนบุรีในแต่ละยุคสมัย ยังมีการล่องเรือโบราณ”เดอะแคว ศรีชัยยะปุระ”เพื่อชมวิถีชีวิตริมน้ำและทิวทัศน์ จุดบรรจบของแม่น้ำ 2 สายแควน้อย และแควใหญ่ รวมเป็นแม่น้ำแม่กลองอีกด้วย “นางจิตติมาพร กล่าวในตอนท้าย”

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin