กองพลทหารราบที่ 9 เชิญร่วมชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

Spread the love

กองพลทหารราบที่ 9 ขอเชิญร่วมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.30 ภายในกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 โดย พลตรี วุทธยา จันทมาศ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 และ ทันตแพทย์หญิง สรินธา สุภาภรณ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองพลทหารราบที่ 9

พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา, คณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองพลทหารราบที่ 9, กำลังพล และแม่บ้านหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 9 กระทำพิธีเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ซึ่งกองพลทหารราบที่ 9 กำหนดให้มีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ มาเป็นระยะเวลาถึง 25 ปีแล้วนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสาน ต่อยอด และร่วมสนองแนวทางตามพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ

และทรงทุ่มเทพระวิริยะอุตสาหะ รวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่งเสริมงานหัตถกรรมให้แก่ราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อให้ราษฎรได้มีที่ทำกิน มีที่อยู่อาศัยเพียงพอกับการประกอบอาชีพโดยสุจริตตามกฎหมาย

มีความเข้มแข็งสามารถช่วยตนเอง ครอบครัว และยังคงรักษาไว้ซึ่งวิถีด้านศิลปหัตถกรรมดั้งเดิมอันมีความสวยงามของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งได้สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในความสวยงามของผ้าพื้นเมืองไทยต่อหลายๆ ประเทศ อีกทั้งยังเป็นการธำรงรักษาและฟื้นฟูหัตถกรรมแบบไทยให้คงอยู่คู่กับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ดังกล่าว กองพลทหารราบที่ 9 จะนำรายได้จากการจำหน่ายโดยไม่หักค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ขึ้นทูลเกล้าถวายฯ เพื่อนำรายได้กลับไปเป็นทุนในการผลิตและมอบเป็นค่าตอบแทนให้กับราษฎรที่เข้าร่วมในโครงการฯ

อันจะเป็นการสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นตามพระราชประสงค์ ในการนี้ กองพลทหารราบที่ 9 จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจในผ้าไทยอันมีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ ได้ร่วมชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ภายในร้าน

อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าไหมแพรวา เป็นต้น โดยจะเปิดจำหน่ายในเวลา 10.00 ถึง 21.00 นาฬิกา ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณลานข้างศูนย์ฟิตเนส กองพลทหารราบที่ 9 (ถนนลาดหญ้า – บ่อพลอย) ใกล้กับ สวนสัตว์ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin