ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวด “อักษร กย” ( ก้าวหน้ายิ่งใหญ่ เกรียงไกรยั่งยืน)

Spread the love

นายประวิทย์ กิจประยูร ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวด “อักษร กย” ( ก้าวหน้ายิ่งใหญ่ เกรียงไกรยั่งยืน) สำหรับรถเก๋ง รถปิคอัพ 4 ประตู จำนวน 301 หมายเลข โดยทำการประมูลทางอินเตอร์เน็ตที่ www.tabienrod.com ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยจะปิดประมูลในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ตามลำดับ

วิถีใหม่แห่งการประมูลทะเบียนรถเลขสวย กรมการขนส่งทางบกได้นำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนที่กำหนดในกฎกระทรวงจำนวน 301 หมายเลข ออกทำการประมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้ทราบผ่านสื่อต่างๆอาทิเช่น หนังสือพิมพ์ ,เว็บไซต์ ,เพจ Facebook Social ,คัทเอาท์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี 034-520893-4,034-520515 หรือสายด่วน 1584

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการประมูล ดังนี้ได้เลขทะเบียนรถเป็นเลขสวยพิเศษ มีให้เลือกถึง 301 หมายเลข แผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นภาพกราฟิก เอกลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี หมายเลขทะเบียนที่ได้จากการประมูล สามารถจดทะเบียนได้ทันทีโดยไม่ต้องรอลำดับหมายเลข หมายเลขที่ได้จากการประมูล เป็นกรรมสิทธิ์และมรดกตกทอดของผู้ประมูลได้ และยังสามารถโอนสิทธิ์ในหมายเลขประมูลให้กับบุคคลอื่นได้ สามารถนำไปใช้กับรถที่จดทะเบียนแล้วได้ โดยดำเนินการขอเปลี่ยนจาก หมายเลขทะเบียนเดิมเป็นหมายเลขทะเบียนประมูลได้

ทั้งนี้รายได้ทั้งหมดจากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนและสนับสนุนส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ถือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังจัดสรรเป็นเงินค่าจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน หรือกิจกรรมอื่นๆอีกด้วย

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin