เริ่มแล้ว!มหกรรมเสียงเพลง สายน้ำ ขุนเขา ลมหนาว @ อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย 19-23 ม.ค.65

18815
Spread the love

งาน “มหกรรมเสียงเพลง สายน้ำ ขุนเขา ลมหนาว @ อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย” ส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริของอำเภอหนองปรือ และเผยแพร่สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย12537

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 19.00 น.นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประธานเปิดงาน “มหกรรมเสียงเพลง สายน้ำ ขุนเขา ลมหนาว @ อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย”12536

โดยมีนายสุทธิพร ศิวเวทพิกุล นายอำเภอหนองปรือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ ร่วมด้วย ส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

12546

ผู้ประกอบการ และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอหนองปรือ ตลอดจนนักท่องเที่ยว เข้าร่วมงานฯ ณ บริเวณศูนย์ OTOP อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

12552

สำหรับการจัดงาน “มหกรรมเสียงเพลง สายน้ำ ขุนเขา ลมหนาว @ อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย”ในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 มกราคม 2565 นับเป็นครั้งที่ 3 ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา โดยการริเริ่มของชมรมท่องเที่ยวอำเภอหนองปรือ12551

กลุ่มนักท่องเที่ยว กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ได้ให้การสนับสนุนงานมหกรรมในครั้งนี้ให้เป็นงานประจำปีของอำเภอหนองปรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ12547

ของอำเภอหนองปรือ และเผยแพร่สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนาคุณภาพและฝีมือ การกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีในภาพรวม

12539

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงของนักเรียน การแข่งขันกีฬา การแสดงของนักร้องมืออาชีพการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์12453

ตลอดจนการเผยแพร่แนะนำของดีอำเภอหนองปรืออื่นๆอีกมากมาย โดยได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน12632

ทั้งนี้การจัดงานฯเป็นรูปแบบท่องเที่ยววิถีใหม่ ปลอดภัยจาก Covid-19 ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

12633

ภาพ-ข่าว : จิรวัฒน์ ศรีวิเชียร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Author: admin