Posted in ข่าวทั่วไป

“วันรวมน้ำใจให้กาชาด” หลายหน่วยงานร่วมมอบสิ่งของสนับสนุนเพื่อนำไปออกรางวัลในร้านกาชาดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควฯ

เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุร…

Continue Reading... “วันรวมน้ำใจให้กาชาด” หลายหน่วยงานร่วมมอบสิ่งของสนับสนุนเพื่อนำไปออกรางวัลในร้านกาชาดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควฯ
Posted in ข่าวทั่วไป

จังหวัดกาญจนบุรีประกอบพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุน“โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย”ประจำปี 2565

จังหวัดกาญจนบุรีประกอบพิธ…

Continue Reading... จังหวัดกาญจนบุรีประกอบพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุน“โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย”ประจำปี 2565