Posted in ข่าวทั่วไป

“พลเอกณัฐ อินทรเจริญ” อดีตปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่เป้า จันทร์เพียร

“พลเอกณัฐ อินทรเจริญ” อดี…

Continue Reading... “พลเอกณัฐ อินทรเจริญ” อดีตปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่เป้า จันทร์เพียร
Posted in ข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์

450 วิสาหกิจกัญชาทางการแพทย์กาญจน์ แถลงจัดงาน World Weed West แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจการผลิตพืชสมุนไพรควบคุมกัญชา

เมื่อเวลา 15.00 น. วันเสา…

Continue Reading... 450 วิสาหกิจกัญชาทางการแพทย์กาญจน์ แถลงจัดงาน World Weed West แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจการผลิตพืชสมุนไพรควบคุมกัญชา