Posted in ข่าวทั่วไป

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะฯจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารพร้อมมอบสิ่งของให้นักเรียน โรงเรียนบ้านท่ามะนาว

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ…

Continue Reading... อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะฯจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารพร้อมมอบสิ่งของให้นักเรียน โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
Posted in ข่าวทั่วไป

สสจ.กาญจน์ประชุมภาคีเครือข่ายการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2565

สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี…

Continue Reading... สสจ.กาญจน์ประชุมภาคีเครือข่ายการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2565
Posted in ข่าวทั่วไป

เกษตรจังหวัดกาญจนบุรีสร้างความเข้าใจในการป้องกัน เฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืช

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจน…

Continue Reading... เกษตรจังหวัดกาญจนบุรีสร้างความเข้าใจในการป้องกัน เฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืช
Posted in ข่าวทั่วไป

เศรษฐกิจพอเพียง! ทต.บางสมัคร ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองสามพราน

เศรษฐกิจพอเพียง! ทต.บางสม…

Continue Reading... เศรษฐกิจพอเพียง! ทต.บางสมัคร ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองสามพราน
Posted in ข่าวทั่วไป

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีจัดงานจำหน่ายของดีและสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจน…

Continue Reading... สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีจัดงานจำหน่ายของดีและสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดกาญจนบุรี
Posted in ข่าวทั่วไป

สปข.8 จัดกิจกรรมสโมสรคนสื่อ PRD8

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 ก…

Continue Reading... สปข.8 จัดกิจกรรมสโมสรคนสื่อ PRD8
Posted in ข่าวทั่วไป

โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้(นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีน…

Continue Reading... โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้(นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร)
Posted in ข่าวทั่วไป

กฟผ.ร่วมวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเท…

Continue Reading... กฟผ.ร่วมวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)
Posted in ข่าวทั่วไป

เหล่าบรรดาลูกศิษย์เข้าเยี่ยมคาราวะครูเพลงลูกทุ่ง “ ชลธี  ธารทอง”

เหล่าบรรดาลูกศิษย์ นักร้อ…

Continue Reading... เหล่าบรรดาลูกศิษย์เข้าเยี่ยมคาราวะครูเพลงลูกทุ่ง “ ชลธี  ธารทอง”
Posted in ข่าวทั่วไป

ทม.กาญจนบุรีสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ร่วม…

Continue Reading... ทม.กาญจนบุรีสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565