Posted in ข่าวทั่วไป สาธารณสุข

สมัชชาสุขภาพจ.กาญจนบุรีประชุมกลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัดและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติจังหวัดครั้งที่ 3

สมัชชาสุขภาพจังหวัดกาญจนบ…

Continue Reading... สมัชชาสุขภาพจ.กาญจนบุรีประชุมกลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัดและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติจังหวัดครั้งที่ 3
Posted in ข่าวทั่วไป

บุญใหญ่! “สนธิรัตน์” อดีต รมว.พลังงาน ร่วมวางศิลาฤกษ์เจดีย์ศรีโสภณประชานารถ วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

ศิษยานุศิษย์พระครูโสภณประ…

Continue Reading... บุญใหญ่! “สนธิรัตน์” อดีต รมว.พลังงาน ร่วมวางศิลาฤกษ์เจดีย์ศรีโสภณประชานารถ วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง
Posted in ข่าวทั่วไป

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งมอบสเปรย์-ทิชชู่เปียกแอลกอฮอล์ ให้จังหวัดกาญจนบุรีสู้ภัยโควิด – 19

ผู้ตรวจการแผ่นดินห่วงใยพี…

Continue Reading... ผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งมอบสเปรย์-ทิชชู่เปียกแอลกอฮอล์ ให้จังหวัดกาญจนบุรีสู้ภัยโควิด – 19