มรภ.กาญจนบุรีจับมือ ออมสิน ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างอาชีพสร้างรายได้

วันที่ 16 ก.พ. 64 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วยผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

และคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชมและซื้อสินค้า

จากชุมชนและผู้ประกอบการ ในกิจกรรมตลาดนัดสินค้าบริเวณตลาดนัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

โดยเป็นสินค้าจากชุมชนและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในโครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563

ซึ่งเป็นโครงการที่ มรภ.กาญจนบุรี จับมือกับ ธ.ออมสิน เข้าไปดูแลเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนให้มีศักยภาพ

สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างโอกาสในการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมต่อยอดองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในระยะยาว เช่น การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด

การผลิต การบัญชี และช่องทางการจัดจำหน่าย จนทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สินค้าที่นำมาในครั้งนี้ อาทิ กาแฟดริปและสคัปกาแฟ จากชุมชนทุ่งเสือโทน ชาสมุนไพร

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จากลุ่มสุ่ม ไทรโยค ข้าวขาวและข้าวกล้องกข.43 น้ำตาลน้อย รสอร่อยเพื่อสุขภาพ

จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมหานครเกษตรกาญจน์ โฮมสเตย์บ้านป่าหนองขาว และอื่นๆอีกมากมาย

 

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น