กาญจนบุรี…แจกอีกแล้ว!!!รถยนต์ 2 คันเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ยิ่งออม ยิ่งดี ทวีโชค กับธ.ก.ส.

5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น.นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานงานการจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ยิ่งออม ยิ่งดี ทวีโชค กับธ.ก.ส.สำนักงานกาญจนบุรี

โดยมีนายธีรพัฒน์ สุมงคล ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานในสังกัด เกษตรกร ลูกค้า

และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก ณ ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาด เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

สำหรับผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เป็นเงินฝากประเภทออมทรัพย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไปมีนิสัยในการออมเงิน

โดยจุดเด่นของเงินฝากประเภทนี้ นอกจากจะได้รับดอกเบี้ยแล้ว ธนาคารยังมีการจับรางวัลตอบแทนแก่ผู้ฝากเงิน

ซึ่งจะมีการจับรางวัลระดับจังหวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกเดือนกุมภาพันธ์ และครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม

นอกจากนี้ ก็ยังมีการจับรางวัลระดับประเทศ ปีละ1 ครั้ง ประมาณเดือนธันวาคมของทุกปี การจับรางวัลครั้งนี้เป็นการจับรางวัลในระดับจังหวัดมอบให้แก่ผู้โชคดีที่ฝากเงินกับ ธ.ก.ส.ทุกสาขา

ในเขตดำเนินงานของ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาญจนบุรี ทุกบัญชีที่มียอดเงินฝากคงเหลือทุก 2,000 บาท ฝากต่อเนื่องครบ 3 เดือน

จะได้รับบัตรจับรางวัล 1 ใบ การจับรางวัลครั้งนี้เป็นการจับรางวัลครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยมีรางวัลที่ 1 รถยนต์ TOYOTA ฟอร์จูนเนอร์

จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 รถยนต์ TOYOTA ยาริส จำนวน 1 รางวัล และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ารางวัลกว่า 6.7 ล้านบาท

มีบัตรรับรางวัลทั้งหมด 3,344,836 ใบ เพื่อมอบให้แก่ผู้โชคดีในการฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชค

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น