กาญจนบุรี…ภ.จว.กาญจนบุรี จัดฝึกทบทวน และเตรียมความพร้อมของกองร้อยควบคุมฝูงชน

๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี จัดให้มีการฝึกทบทวน และเตรียมความพร้อมของกองร้อยควบคุมฝูงชน

ตำรวจภูธรภาค ๗ ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผบช.ภ.๗ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน รอง ผบช.ภ.๗

ซึ่งรับผิดชอบงานด้านความมั่นคง มีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติของชุดควบคุมฝูงชนของตำรวจภูธรภาค ๗ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมข

องกองร้อยควบคุมฝูงชน ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี


พร้อมด้วย พ.ต.อ.พงษกร อุปพงษ์ รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี ให้การต้อนรับ

การตรวจความพร้อมในครั้งนี้ เนื่องมาจากกองร้อยควบคุมฝูงชนตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี จะต้องมีความพร้อมในเรื่องของกำลังพล

และอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงความพร้อมในด้านร่างกายของกองร้อยควบคุมฝูงชน เพื่อให้สามารถเข้าไปสนับสนุนการปฏิบัติในการควบคุมฝูงชนได้

การเตรียมความพร้อมของกองร้อยควบคุมฝูงชน การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่กองร้อยควบคุมฝูงชน

เพื่อเป็นการฝึกทบทวน วิธีการ และยุทธวิธีของกองร้อยควบคุมฝูงชน ให้มีความเข้มแข็ง ถูกต้อง และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
ได้ตลอดเวลา

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น